Théid mi dhachaigh

Lyrics (gaelic)

Théid mi dhachaigh, hì ho dhachaigh
Théid mi dhachaigh, chrò Chinn t-Sàile
Théid mi dhachaigh, hó ro dhachaigh
Théid mi dhachaigh, chrò Chinn t-Sàile

Théid mi fhìn, leam fhìn, leam fhìn ann
Théid mi fhìn, leam fhìn a Gheàrrloch
Théid mi fhìn, leam fhìn, leam fhìn ann
Gabhaidh mi rathad mór Chinn t-Sàile

Bidh mi 'nochd am buaile Phearsain
Bidh mi le chuid mart a-màireach
Bidh mi 'nochd am buaile Phearsain
Bidh mi le chuid mart a-màireach

Chorus

Théid mi dh'Urraigh, bhuain a' mhurain
Théid mi dh'Urraigh leat, a ghràidh
Théid mi dh'Urraigh bhuain a' mhurain
Théid mi dh'Urraigh leat, a ghràidh

Chorus