Ajde Jano

Lyrics (Serbian)

Ajde Jano, kolo da igramo
Ajde Jano!
Ajde Jano, ajde dušo
Kolo da igramo
Ajde Jano, ajde dušo
Kolo da igramo

Ajde Jano, borbu ostavimo
Ajde Jano!
Ajde Jano, ajde dušo
borbu ostavimo
Ajde Jano, ajde dušo
borbu ostavimo

Ajde Jano, puške napustimo
Ajde Jano!
Ajde Jano, ajde dušo
puške napustimo
Ajde Jano, ajde dušo
puške napustimo

Ajde Jano, sreću potražimo
Ajde Jano!
Ajde Jano, ajde dušo
sreću potražimo
Ajde Jano, ajde dušo
sreću potražimo
Ajde Jano, ajde dušo
sreću potražimo